Saygıdeğer Meslektaşlarımız, 

Her iki yılda bir düzenlenen TAKD Sempozyumu bu yıl 12 Aralık 2020 Cumartesi günü sanal ortamda düzenlenecektir. 

Birlikte olmaktan keyif alacağınız bilim insanlarının katkıları ile akciğer kanseri başta olmak üzere, torasik patolojilerin tartışılacağı bilimsel programla karşınızda olunacaktır. 

Güncel bilgilerin her çeşit oturum ve sunum teknikleri yanında, katılımcıların aktif olarak katkı sağlayacakları interaktif oturumlar ile sunmayı planlıyoruz. Seçilmiş bildirilere, oturumlar içinde yer vererek ve sunarak kongrenin bilimsel ve ilgi düzeyini arttırmayı hedeflemekteyiz.

 Global ölçekte çağımızın en önemli problemlerinden biri olan akciğer kanseri ile iç içe olan her daldaki hekimlerimizi sempozyumumuza davet ediyor ve bekliyoruz. 

Nitelikli, zengin bilimsel program, güzel ve birlikte olmamızı kolaylaştıracak bir sosyal program eşliğinde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 Erdem Göker