YÖNETİM KURULU

Başkan

Erdem Göker

Başkan Yardımcısı

Meral Gülhan

Mali Sekreter

Deniz Yalman

Genel Sekreter

Serap Akyürek

Üyeler

Kutsal Turhan

Ahmet Demirkaya

Muhammet Ali Kaplan

İsmail Savaş

Deniz Nart